Kurs o systému litevštiny

École doctorale du Cercle linguistique de Prague (Doktorská škola Pražského lingvistického kroužku)
nabízí v jarním trimestru 2023 ucelený kurs Systém jazyka litevského, vykládá Tomáš Hoskovec.

Kurs vychází z formální morfologie litevštiny, jež sama o sobě je značně složitá a zdánlivě samoúčelná: předvede, že litevská morfologie se vyznačuje překvapivou struktúrní pravidelností, a vyloží její významový potenciál, který je zároveň gramatický i slovotvorný; přitom důsledně pracuje s komplexním fonématicko-prosódématickým uchopením výrazového plánu jazykového znaku. Výklad nepředpokládá aktívní znalost litevského jazyka, takže jej může s užitkem sledovat i ten, kdo chce «prostě jen» zažít funkční strukturalismus při konkrétní práci; přednášející na druhou stranu neskrývá ambici vzbudit u posluchačů o litevštinu zájem, aby se ji začali učit alespoň následně.

Koná se v pátek dopoledne v dílně Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí.

Jako všechny kursy doktorské školy Pražského lingvistického kroužku je i tento zdarma přístupný každému, kdo se zajímá: není nutné být doktorandem, ba ani studentem; smysl a poslání doktorské školy PLK jsou zde.

Data: 17. 3., 24. 3., 31. 3., 14. 4., 21. 4., 28. 4., 5. 5., 12. 5., 19. 5., 26. 5., 2. 6., 9. 6., 16. 6. 2023
Čas: 10:00 až 12:00
Místo: Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, dílna (přízemí vpravo)
Kontakt: cercle@cercledeprague.org, thoskovec@seznam.cz, tel.: 242 499 932