Křest knihy Lvice na švédském trůně

Křest knihy Lvice na švédském trůně (Garamond, 2023) autorů Šárky Stellner a Františka Stellnera proběhne 1. února 2023 v 17:00 ve foyer ve 2. patře v pražském Goethe-Institutu. Kmotrou bude spisovatelka a literární historička Radka Denemarková.

Kniha životních příběhů všech švédských panovnic, regentek a manželek králů od počátku království do dnešních dnů. Přináší jejich detailnější portréty, neboť hrály mnohem aktivnější a zajímavější roli, než je jim tradičně přisuzována, a zaslouží si tedy větší pozornost než jen pár řádků v encyklopediích. Autoři navíc sdílí názor, že za každým úspěšným mužem stojí žena. V líčení života královen se soustředili na jejich politický, kulturní a osobní život, rovněž popisují jejich výběr, sňatek a korunovaci, jejich roli matek, královen-vdov a konečně i jejich smrt a odkaz. Některé z nich měly též vazbu k českým dějinám a dynastiím. Kupříkladu hned v 10. století byla první švédskou královnou Sigrid, dcera Doubravky České.

PhDr. Šárka Stellner je absolventka oboru český jazyk a literatura, německý jazyk a švédský jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí jako lektorka na Goethe-Institutu Praha, jako překladatelka a tlumočnice. Publikovala též mnoho textů zabývajících se skandinávskými dějinami.

Prof. PhDr. František Stellner, Ph.D. působí na Univerzitě Karlově a úzce spolupracuje s Pasovskou univerzitou. Získal mimo jiné jednoroční stipendium Alexander von Humboldt-Stiftung. Zabývá se především výzkumem evropských dějin 18.–20. století se zaměřením na politickou, mezinárodněpolitickou a dynastickou problematiku.