Konference Česko-severské literární vztahy

Skandinávský dům, z. s., Oddělení skandinavistiky a Oddělení finských studií Ústavu germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádají v prosinci 2016 v rámci pokračování kampaně #ReadNordic odbornou konferenci na téma česko-severské literární vztahy.

Příspěvky na konferenci jsou zaměřeny na recepci severské literatury v českých zemích či naopak, překlady mezi češtinou a severskými jazyky, vzájemné česko-severské literární inspirace či jiný druh literárního kontaktu mezi českými a severskými zeměmi.

Akce je bez nutnosti registrace volně přístupná veřejnosti.

Místo konání: Hlavní budova FF UK v Praze (nám. Jana Palacha 2), místnost 104 (1. patro)

Ke stažení: Konferenční brožura s podrobnými anotacemi příspěvků

 

PODROBNÝ PROGRAM


10:00 – Slavnostní zahájení konference severskými velvyslanci
J. E. Christian Hoppe, velvyslanec Dánska; J. E. Helena Tuuri, velvyslankyně Finska; J. E. Siri Ellen Sletner, velvyslankyně Norska; J. E. Viktoria Li, velvyslankyně Švédska

10:15 – prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
Introduction: A Minihistory of the Czech Reception of Nordic Literature

10:30 – Mgr. Marie Voslářová
Přítel, či nepřítel? Český překlad a recepce švédské literatury v letech 1948-1989

10:45 – Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Finskošvédská literatura v českých překladech

11:00 – PhDr. Ing. Zdeněk Lyčka
Recepce „arktické“ (zejména grónské) literatury a literatury o Arktidě v českých zemích

11:15 – diskuse: M. Voslářová, J. Dlask, Z. Lyčka

11:30 – PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Pozdní život staroseverské bohyně mládí

11:45 – Mgr. David Šimeček
Hegerův překlad staroislandských ság

12:00 – Mgr. Marie Novotná
Staroseverská a islandská vlastní jména v českých překladech

12:15 – diskuse: J. Starý, D. Šimeček, M. Novotná

12:30-13:15   přestávka na oběd

13:15 – Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Milada Blekastad. Slovníkové heslo

13:30 – Terezie Dynybylová, B.A.
Literární recepce díla Karla Čapka ve Švédsku

13:45 – Mgr. Miloslava Slavíčková, FD
Udělení Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi

14:00 – diskuse: K. Stehlíková, T. Dynybylová, M. Slavíčková

14:15 – Mgr. Michal Švec
České prozaické adaptace kalevalských mýtů v první polovině 20. století

14:30 – Mgr. Anna Koláčková
České překlady H. Ch. Andersena v období 1948-1989

14:45 – Kristian Hellesund
Czech comics in Norway and Norwegian comics in the Czech Republic

15:00 – diskuse: M. Švec, A. Koláčková, K. Hellesund

15:15-15:35   přestávka na kávu

15:35 – Mgr. Michal Kovář, Ph.D.
Quasifinská literatura v Čechách

15:50 – Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Lustig a ti druzí – identita postav v Saarikoskiho próze Aika Prahassa

16:05 – Mgr. Ema Stašová
Škodovky, zetory a sauna: Obraz Finska v textech Jaroslava Rudiše

16:20 – diskuse: M. Kovář, L. Fárová, E. Stašová

16:35 – doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Moravský historik Beda Dudík a jeho deník ze Švédska z roku 1851

16:50 – Mgr. Tomáš Masař, Ph.D.
Rukopisy královedvorský a zelenohorský a jejich vnímání ve Finsku v průběhu 19. a počátku 20. století

17:05 – doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Divoké kachny (Inspirace severskou literaturou v díle českých spisovatelek konce 19. a počátku 20. století)

17:20 – diskuse: Z. Hojda, T. Masař, L. Heczková

17:35 – Zakončení konference


Moderují Mgr. Helena Březinová, Ph.D., a Mgr. Jitka Jindřišková

Konference se koná v rámci projektů Skandinávského domu #ReadNordic a Severská literatura v srdci Evropy 2016, který podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hl. m. Prahy. Na projektu #ReadNordic se podílejí velvyslanectví Dánska, Finska, Norska a Švédska v Praze.

Ilustrační foto – zdroj: omakotilehti.com