Koncert finské violoncellistky Senji Rummukainen

Abonentní koncertní řadu Plzeňské harmonie Diamant PF zahájí vynikající violoncellistka Senja Rummukainen, která se ve Finsku řadí mezi nejznámější violoncellisty v komorní hře. Posluchači se mohou těšit na Dvořákův violoncellový koncert h moll. Následovat bude Symfonie č. 1 Bohuslava Martinů. Celý koncert bude řídit šéfdirigent Plzeňské filharmonie Chuhei Iwasaki. 

Antonín Dvořák:
Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104

Bohuslav Martinů:
Symfonie č. 1, H. 289

Senja Rummukainen: violoncello
Chuhei Iwasaki: dirigent 
Plzeňská filharmonie

Více informací včetně vstupenek zde.

Úvodní obrázek – zdroj: Plzeňská filharmonie (www.plzenskafilharmonie.cz)