Knihovna otevřena

Na základě mimořádné vládního opatření obnovujeme od 19. 4. 2021 provoz Knihovny Skandinávského domu, a to v běžné otevírací době pondělí 15–20 a čtvrtek 13–17 (vyjma státních svátků).

V souladu s aktuální situací jsou pro bezpečný provoz knihovny zavedena následující pravidla a prosíme vás o jejich respektování:

  • Do knihovny je vstup umožněn pouze se zakrytými ústy a nosem, a to respirátorem alespoň třídy FFP2 či odpovídající nanorouškou/nanošátkem. Při kontaktu se čtenáři a knihami musí ochranné pomůcky používat i pracovníci knihovny.
  • U vstupu do knihovny je umístěna dezinfekce na ruce – prosíme o umytí rukou hned po příchodu. Pracovníci zajišťují také pravidelnou dezinfekci rizikových míst (zvonek, kliky).
  • Vrácené knihy jsou umísťovány do speciální krabice označené „Karanténa“, kde leží minimálně 48 hodin před návratem do regálů.
  • Vzhledem k ploše knihovny bude do knihovny umožněn vstup zároveň max. 2 čtenářům.
  • Prosíme o omezení doby návštěvy knihovny pouze na nezbytný čas.

Prodloužit výpůjčky si můžete buď sami online, nebo přes e-mail knihovna@skandinavskydum.cz, resp. tel. (+420) 777 926 331. Založení/prodloužení členství či prodej knih a propagačních materiálů lze uskutečnit také poštou.