Kino Ponrepo uvádí dánský snímek Den hněvu

Kino Ponrepo uvede 21. ledna v rámci svého cyklu milníky dánský film Den hněvu (Vredens dag, 1943, režie Carl Theodor Dreyer).

Pochmurný příběh z roku 1623, zasazený do podmanivé přírody, zachycuje drama mladé venkovanky, již její tchán-pastor vyšetřuje jako podezřelou z čarodějnictví. Rakouský režisér Peter Kubelka, klasik současné evropské avantgardy, vzpomíná na své první setkání s filmem Den hněvu během studií na římském Centro Sperimentale (1954–1956):

„Přišel jsem pozdě, až po titulcích, nevěděl jsem, co je to za film. V úplném transu jsem si ho celý zapamatoval a v noci nato zapsal do sešitku. Neuměl jsem ani slovo dánsky, film byl bez podtitulků, ale všechny pohyby kamery a všechny záběry jsem věděl nazpaměť. Ten blesk, co do mne vjel, byla síla tvůrčího člověka Dreyera, a to je něco, co nelze definovat. Skrze něj jsem se naučil vážit si velice i člověka, jehož způsob myšlení a světonázor naprosto nesdílím.“

Více informací včetně vstupenek zde.