Když čas rozpůlil se: autorské čtení litevského spisovatele Tomase Venclova

Litevský básník, esejista, literární vědec, překladatel a držitel mnoha ocenění Tomas Venclova přednese své básně a promluví o svém bohatém díle, psaném nejen litevsky, ale také polsky, rusky a anglicky.

Tomas Venclova je v Praze na dvouměsíčním rezidenčním pobytu, během něhož pracuje na básnickém cyklu, který odhaluje kulturní pouta mezi Prahou a Litvou. Číst bude ze své sbírky básní z 60. až 90. let 20. stol. Čas rozpůlil se…/ Ipuseja para…

Večerem provází spisovatel a komentátor David Vaughan. Přednes básní Kajetán Písařovic.

Program proběhne v anglickém znění a bude tlumočen do češtiny.

Více informací na Facebooku.