Jens Baggesen

Dánský básník Jens Imannuel Baggesen se narodil 15. února 1764.
Jeho tvorbu je těžké přiřadit k jednomu konkrétnímu literárnímu směru i žánru, obsahuje prvky jak pozdního klasicismu, tak raného romantismu, a rozháranost tvorby zcela vystihovala i temperamentní povahu autora zmítajícího se vždy na pomezí dvou protichůdných tendencí.

Jeho umělecké začátky připomínají hlavního hrdinu z Hamsunovy prvotiny Hlad – ani ne dvacetiletý Baggesen se přestěhoval do Kodaně, kde žil zcela sám, bez peněz a často i bez místa k bydlení. Po nějakém čase se ale seznámil s vydavatelem časopisu Minerva Christenem Henriksen Pramem, který v něm rozpoznal velký talent a ujal se ho jak lidsky, tak umělecky.

První básnická sbírka Comiske Fortællinger (1785) obsahující humorné parafráze slavných básní a mýtů si vysloužila uznání nejpřednějších klasicistních básníků své doby. Baggesen se doslova přes noc stal jedním z nejuznávanějších básníků Dánska. Díky finanční podpoře prince Frederika Kristiana II. mohl cestovat po Evropě a mezi jeho přátele patřili takoví velikáni, jako Herder, Fichte, nebo Schiller. Právě díky zahraničním cestám vzniklo i jeho nejslavnější dílo raně psychologický román Labyrint, lyricko-epický popis cesty Evropou a zároveň vylíčení intelektuálního zrání jedince.

Do dějin se Baggesen zapsal ale i nepřátelstvím s Adamem Oehlenschlägerem, jedním z nejslavnějších dánských romantických básníků. Období vzájemného napadání a kritiky tvorby trvalo až do Baggesenovy smrti v roce 1826, kdy se Oehlenschläger dojemně rozloučil s mrtvým básníkem svou básní na jeho obhajobu.

Závěr Baggesenova života byl tragický. Postupně ztratil přízeň čtenářů i vlivných přátel, měl dluhy, v roce 1822 zemřela jeho druhá žena i jejich společný syn a Baggesena sužovala nemoc. Poslední měsíce života trávil v lázních v Karlových Varech, Teplicích a Mariánských Lázních, ale nic nepomáhalo. Baggesen chtěl zemřít ve vlasti, ale ani toto poslední přání se mu nevyplnilo. Strastiplnou cestu do Dánska jeho tělo nevydrželo, zemřel ráno 3. října 1826 v Hamburku, jen pár desítek kilometrů od hranic vlasti.

 

Autorka článku: Lucie Chánová, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: da.wikipedia.org