JEN PEKLA SE BOJÍM! STAROSEVERSKÁ KŘESŤANSKÁ LITERATURA

Staroseverská literatura je českému čtenáři známa především díky textům s pohanskými náměty: mytologickým a hrdinským písním Starší Eddy, pohanským skaldským básním a ságám o dávnověku. Méně známo už je, že po své christianizaci v 10. až 12. století staří Seveřané vytvořili celou řadu literárních děl s křesťanskou tematikou. Z literárního hlediska se často jedná o podivuhodná díla, v nichž se střetávají a prolínají křesťanské a tradičně severské látky a motivy. Jejich roztříštěná forma je ale jen obrazem doby, v níž lidská mysl beznadějně kolísala mezi starým a novým, a v níž se křesťanské poselství lásky střetávalo se světem, v němž přežívaly drsné válečnické ideály slávy a msty. Kniha Jen pekla se bojím je vůbec prvním výběrem v českém překladu, který na rozmanitých textech demonstruje bohatství čtyř staletí staroseverské křesťanské literatury.

Nakladatelství: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Editoři: Lucie Korecká, Kateřina Ratajová, Jiří Starý, David Šimeček
Překlad: Ondřej Himmer, Markéta Ivánková, Lucie Korecká, Magda Králová, Marie Novotná, Kateřina Ratajová, Jiří Starý, David Šimeček, Pavel Vondřička
Rok vydání: 2022
Počet stran: 818
Doporučená cena: 840 Kč

Obrázek, text – zdroj: kosmas.cz