III. Euroasijský den – přednáška Severské země

Škola mezinárodních a veřejných vztahů srdečně zve na III. ročník projektu s názvem „Euroasijský den“. Účastníky čeká den plný přednášek od představitelů řady náboženských institucí a znalců na vybrané kultury z akademické a soukromé sféry.

Součástí akce bude i přednáška předsedy Skandinávského domu Michala Švece Severské země, která se uskuteční od 12.00 v místnosti 1. AD.

Na přednášky je nutná registrace, zápis bude zahájen 31. 3. (pátek) od 14:00.

Více informací a přehledný program na facebookové stránce projektu.

 

O projektu Euroasijský den:

Euroasijský den na ŠMVV Praha pořádá studentský spolek s názvem Diplomatické  fórum, jehož  hlavní  náplní  je  vzdělávání  studentů  v oblastech mezinárodních vztahů, diplomatického protokolu, etikety a rétoriky. Vedle přípravy simulací mezinárodního jednání,  při  kterých  studenti  zastupují  státy  s jejich  reálnými  zájmy  při projednávání aktuálních otázek, a vydávání školních novin (Diplomatické listy), je  to taktéž zprostředkování přednášek na různorodá témata.

Zvýšení počtu imigrantů z Blízkého východu a Afriky, nárůst nábožensky motivovaných útoků po Evropě a zesílení vlivu a  moci radikálních (teroristických) skupin přispělo  k vyzdvihnutí mnoha otázek týkajících se náboženství a kultur. Jak se následně ukázalo, česká veřejnost není dostatečně schopna porozumět tradicím a zvykům, které ona přímo nedodržuje.  Globalizace světa a prosazovaný multikulturalismus však při bližují naše tradiční hodnoty hodnotám, které vycházejí z náboženství a kultur pro nás cizí.  Abychom  se z naší strany vyhnuli nepravdivým výrokům a křivému obviňování, musíme tyto hodnoty poznat.

Poznání a  respekt  k cizímu je právě i hlavním cílem Euroasijského dne, který letos pořádáme již potřetí. Požádali jsme o spolupráci představitele institucí, jež zastupují nejvýznamnější a nejrozšířenější náboženství světa, a znalce vybraných kultur z akademické a soukromé sféry, aby v jeden den zavítali k nám na školu a představili nám své“ tradice a zvyky z náboženství a kultur vycházející.  V pěti přednáškových blocích si studenti z několika středních škol a široká veřejnost budou  moci vybrat podle svého zájmu a vkusu z více než dvou desítek přednášek na různorodá témata. Z celého Euroasijského dne si tak odnesou nejen potřebné znalosti do budoucích studií, ale především jistý nadhled a porozumění v otázkách týkající se náboženství a kultur pro ně netradiční.

Obrázek, text – zdroj: III. Euroasijský den, spolek Diplomatické fórum