Hudebně-poetický večer: Edith Södergran a Silvie Morasten

Skandinávský dům a kavárna Liberál v rámci festivalu Dny Severu 2016 srdečně zvou na hudebně-poetický večer s básněmi finskošvédské spisovatelky Edith Södergran a hudebním doprovodem Silvie Morasten.

Finskošvédská básnířka Edith Södergran (1892–1923) byla a stále je jedním z nejvýraznějších lyrických hlasů severní Evropy, k němuž se upíná bezpočet následovníků i čtenářů všech generací toužících po hlubokém zážitku. Jako jedna z prvních modernistek vytyčila formální i tematickou cestu, jíž se severská poezie následně ubírala a kterou se později výrazně inspiroval finskojazyčný modernismus 50. let 20. století. Södergran ve svých básních opustila svazující metrum, rozvolnila rytmus a vydala se vstříc volnému, ale přesto výrazně rytmickému a melodickému verši. Odvážné vrstvené básnické obrazy se dotýkají nejniternějších pocitů vykořeněnosti, samoty, ženství i existenciálních úzkostí a krizí a později se rozpínají do bezhraničných nietzscheovských a kosmických vizí. Výbor z básnických sbírek Edith Södergran vyšel česky v překladu Josefa B. Michla pod názvem Země, která není (Odeon, 1987).

Čtení ze švédských originálů i českých a finských překladů doplní povídání o básnířčině životě a symbolice její tvorby a především vystoupení klavíristky, zpěvačky a písničkářky Silvie Morasten, která básně Edith Södergran zhudebňuje.

Vstupné dobrovolné.

Pořad je součástí festivalu Skandinávského domu Dny Severu 2016 a koná se v rámci kampaně #ReadNordic.

Obrázky – zdroj: fleursdumal.nl, bandzone.cz