Evropský den jazyků 2022

Také letos v září proběhne tradiční Den evropských jazyků pod záštitou sdružení evropských kulturních institucí EUNIC, Zastoupení Evropské komise v České republice a velvyslanectví. Opět se můžete těšit na zástupce severských zemí. Chcete-li se naučit užitečné fráze třeba ve švédštině nebo finštině, máte možnost! Akce se tentokrát koná celá v Kampusu Hybernská ve spolupráci s Library of Languages FF UK. Některé kurzy proběhnou také online.

Letošním zastřešujícím tématem jsou utlačované jazyky. Program zahrnuje minikurzy širokého spektra jazyků (nejen těch vyučovaných na FF UK), workshopy, přednášky, únikovou hru nebo výstavu o utlačovaných jazycích. Součástí letošního programu je též unikátní formát bleskových lekcí různých jazyků speak-dating (dříve konaný samostatně v Lucerně).

Program viz https://libraryoflanguages.ff.cuni.cz/edj22.

Vstup zdarma

Cílem Evropského dne jazyků je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů. Všude v Evropě se konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. Studium jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale přispívá také k překonávání bariér mezi kulturami.