Evropský den jazyků 2017

Pasáž Lucerna i letos bude hostit Evropský den jazyků pořádaný sdružením evropských kulturních institucí EUNIC, Zastoupením Evropské komise v České republice a velvyslanectvími. Galerii Lucerny už tradičně obsadí učitelé rozmanitých evropských jazyků, mezi nimiž nebudou chybět ani čtyři severské. Dánský, finský, norský a švédský jazykový stolky připravil pro návštěvníky Skandinávský dům ve spolupráci se severskými velvyslanectvími.

Takzvaný Speak Dating proběhne 26. 9. od 15 do 19 hodin. Do tohoto data se také můžete zúčastnit online kvízu. Přijďte si ověřit, že jste hádali správně!

Cílem Evropského dne jazyků je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů. Všude v Evropě se konají akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka nebo ke zlepšení již nabytých jazykových znalostí. Studium jazyků pomáhá nejen při porozumění mezi lidmi, ale přispívá také k překonávání bariér mezi kulturami.

Více informací na www.evropsky-den-jazyku.cz a ve facebookové události.

A takto to na pražském Speak Datingu vypadalo loni: