Elsebeth Jensen, Helle Jensen: DIALOG. PROFESIONÁLNĚ VEDENÁ SPOLUPRÁCE S RODIČI

Proč je spolupráce s rodiči důležitá, v čem spočívá a jak ji uskutečňovat? Kniha Dialog pomáhá porozumět principům dobré spolupráce pedagogů s rodiči, aby z ní měly co největší přínos děti. Je určena všem, kteří pracují v základních a mateřských školách či jeslích, inspirací může být také pro rodiče. Na příkladech z praxe rozebírá otázky: Jak řešit problémy, konflikty a názorové rozdíly? Jak vést rodičovskou schůzku nebo tripartitu? Jak spolupracovat, objeví-li se v dětském kolektivu šikana, anebo v období krize, jako je úmrtí v rodině či rozvod?

Dánské autorky Elsebeth Jensen a Helle Jensen objasňují, co jsou vztahové kompetence a jak je mohou učitelé a vychovatelé rozvíjet, aby na svých pracovištích utvářeli zdravé prostředí pro děti i dospělé. Dbají přitom na výuku, učení, výchovu a socializaci dětí. Vycházejí z nejnovějších výzkumů mezilidských vztahů a ze změny paradigmatu ve vývojové psychologii.

Nakladatelství: FamilyLab
Překlad: Jana Hudecová
Rok vydání: 2023
Počet stran: 225
Doporučená cena: 490 Kč

Obrázek, text – zdroj: kosmas.cz