Divadelní svět Brno 2024

Divadelní svět Brno je jeden z největších divadelních festivalů v České republice a je unikátním spojením spolupráce brněnských scén Národního divadla Brno, Divadla Husa na provázku, Městského divadla Brno, Divadla Radost, Divadla Polárka a uměleckých scén JAMU. Přiváží do Brna delikátní výběr zahraničních inscenací a to nejlepší z českého divadla za příslušný rok. Festival Divadelní svět Brno je několik dnů nabitých velkou činohrou, komorními projekty, tanečními inscenacemi, site-specific performancemi, doprovodným programem i akcemi pro profesionály. Festival je každoročně naplněn představeními, která spadají jak do opakujících se dramaturgických linií, tak inscenacemi reflektujícími aktuální společenská témata i dokumentární tvorbu věnující se některé z divadelních osobností, která se stala ve svém oboru fenoménem. V roce 2024 se festival Divadelní svět Brno uskuteční od 17. do 28. května 2024 a přinese dvě inscenace se severskou stopou.

ŠEPOTY A VÝKŘIKY (Horácké divadlo Jihlava)

Inscenace vychází z filmového scénáře světoznámého švédského filmového a divadelního režiséra, spisovatele a dramatika Ingmara Bergmana, jednoho z klasiků filmu 20. století. Pro první uvedení Bergmanova díla v Jihlavě zpracoval předlohu do jevištní podoby Jakub Čermák, čelní zástupce mladé generace režisérů, uznávaný pro výtvarně působivé a zároveň emocionálně i výkladově silné zpracování klasického námětu.

Původní scénář jako i zamýšlená budoucí podoba inscenace přenáší pozornost ke konci 19. století, konkrétně k příjezdu dvojice zámožných sester na rodinný statek, kde by měly společně trávit poslední dny života jejich třetí, na smrt nemocné sestry. Hluboká duševní a emocionální sonda a téma vytlačené na periferii zájmu, tedy blízkost smrti a vyrovnávání se s ní. Na statku se tak, v souzvuku s tímto tematickým odstínem, rozevírá propast mezi láskyplnou péčí a pozorností tamní nezištné služebné na jedné straně a sobectvím a citovou vyprázdněností a nedosažitelností sester vůči umírající na straně druhé. Náročné i konejšivé Šepoty a výkřiky vnáší světlo do spletitého prostoru smíření, soucitu i zármutku hledaných mezi něhou a krutostí.

ZAMĚSTNANCI (Teatr Studio / PL)

Performance instalace z dílny Łukasze Twarkowského, jednoho z nejpozoruhodnějších tvůrců své generace, je inspirována románem současné dánské spisovatelky Olgy Ravn. Děj Zaměstnanců se odehrává v blízké, leč blíže neurčené budoucnosti na palubě vesmírné lodi, jejíž posádka se skládá z lidí a humanoidních robotů. Jedni i druzí se musejí podvolit chladné úřední disciplíně, která se zdá nesmyslná. V takovýchto vypjatých podmínkách se izolovaná komunita potýká s otázkou, v čem tkví rozdíly mezi tím, co je lidské, a tím, co lidské není, a co je podstatou vědomí. Twarkowského Zaměstnanci, stejně jako mnohé z jeho předešlých inscenací, se vzpouzejí obvyklému pojetí divadelnosti; diváci totiž přestávají být pouhými pasivními pozorovateli, neboť hra je vtahuje do dystopického světa a oni se stávají jeho součástí. 

Program celého festivalu viz https://divadelnisvet.cz