Dílna klasické animace s knížkami Astrid Lindgrenové

Studio Scala zve na animační dílnu pro děti pořádanou ve spolupráci se Skandinávským domem u příležitosti 110. výročí narození Astrid Lindgrenové.

Během jednodenní dílny se seznámíme s hrdiny jejích známějších i méně známých knih, a oživíme je v krátkém animovaném videu, které si sami vyrobíme. Kromě Pipi, která bude naší průvodkyní, se potkáme s neposedou Emilem, rošťačkou Lottou nebo nerozlučnou Lisou, Brittou a dalšími jejich kamarády z Bullerbynu.

Ať už jste nadšení čtenáři, kreslíři, animátoři, nebo se jimi teprve máte stát, těšíme se na vás!

  • Místo: Univerzitní kino Scala, Moravské nám. 3, Brno
  • Čas: 8. 4. 2017, 09:00–17:00
  • Věk účastníků: 8–16 let
  • Informace a přihlášky: animace@kinoscala.cz
  • Program zajišťují: lektorky Studia Scala a Skandinávského domu
  • Cena: 700 Kč / 630 Kč pro držitele rodinného pasu. V ceně je celodenní program, oběd, veškerý potřebný materiál a technika.

Na animační dílnu na sklonku jara v Praze a v Brně naváže Týden Astrid Lindgrenové.

Činnost Skandinávského domu podpořilo Ministerstvo kultury ČR a statutární město Brno. Za podporu děkujeme.

Obrázek – zdroj: www.albatros.cz