Brožura Současná švédská literatura

Brožuru Současná švédská literatura vydal Skandinávský dům u příležitosti festivalu Týdny švédské literatury.

Obsahuje úvodní studii Violy Somogyi Restart? Aktuální trendy ve švédské literatuře, rozhovory s překladatelkami Dagmar Hartlovou, Helenou Stiessovou a Romanou Švachovou, seznam švédských laureátů Nobelovy ceny za literaturu a Ceny Severské rady za literaturu a bibliografii uměleckého překladu švédské literatury do češtiny 2015–2019, kterou sestavily Ema C. Stašová, Marie Binderová, Kateřina Běláková a Jitka Jindřišková.

Prolistujte si brožuru on-line.

Vydal Skandinávský dům, z. s. v Praze roku 2020.

Editorka: Jitka Jindřišková.

Korektura: Ema C. Stašová, Michal Švec.

Na obsahu se podíleli: Kateřina Běláková, Marie Binderová, Dagmar Hartlová, Jitka Jindřišková, Martina Kašparová, Petr Kujal, Viola Somogyi, Anežka Soukupová, Ema C. Stašová, Helena Stiessová, Jan Marek Šík, Romana Švachová.

Grafická úprava: Linda Šperlová.