Beseda: Nové české vydání Kalevaly

Kde:  Městská knihovna (Mariánské náměstí 1, Praha 1), malý sál

Kdy03.03.2015 – 19:0021:00

Skandinávský dům a Městská knihovna v Praze srdečně zvou na festival Měsíc Kalevaly.

Festival zahájí beseda s autorem komentovaného vydání prof. Janem Čermákem, odpovědnou redaktorkou dr. Lenkou Fárovou a grafikem Janem Frantou, která poodhalí úskalí i radosti práce na jedné z nejkrásnějších knih loňského roku, novém kritickém vydání českého překladu finského eposu Kalevala.

Pořad moderuje Ema Stašová ze Skandinávského domu.

Vstupné: 50 Kč
Rezervace vstupenek na www.mlp.cz

Březnovým festivalem Měsíc Kalevaly Skandinávský dům připomíná výročí 180 let od prvního vydání finského eposu Kalevala a 150 let od narození skladatele Jeana Sibelia a malíře Akseliho Gallena-Kallely, kteří v Kalevale nacházeli hojné inspirace pro svou tvorbu.