Asta Nielsen: Hamlet (s živou hudbou)

Co nebylo problémem pro nejslavnější herečku devatenáctého století Sarah Bernhardtovou (inscenace z roku 1886), nemohlo být problémem ani pro největší filmovou tragédku počátku století dvacátého Astu Nielsenovou, totiž, že Hamlet u Shakespeara není žena. Na němém snímku z roku 1920 je zajímavé, že neobvyklá (zvlášť na svou dobu) genderová reintertpretace známé postavy nešla příliš na úkor děje a smyslu původní hry (premiérová verze měla 131 minut). Vztahy Hamleta k Ofélii a Horaciovi dostaly nicméně samozřejmě nový podtext (ne-li dokonce vysvětlení.)

Hamlet
Režie → Sven Gade – Heinz Schall
Původní název → Hamlet
Německo 1920 / CZT / 77 min. / 35mm
Hrají → Asta Nielsenová, Eduard von Winterstein, Heinz Stieda

Více informací na facebookové události zde.