Anders Celsius

Anders Celsius (27. 11. 1701 ‒ 25. 4. 1744) byl švédský astronom a fyzik, který se proslavil objevením teplotní stupnice, která nese jeho jméno a podle níž se teplota měří na stupně Celsia (°C).

Anders Celsius byl k vědecké dráze předurčen od dětství. Jeho rodiči totiž byli astronom Nils Celsius a Gunilla Spole, dcera profesora astronomie Anderse Spoleho. Už Andersův dědeček, Magnus Celsius, byl význačným badatelem na poli astronomie a matematiky. Anders studoval u Erica Burmana a po jeho smrti se stal jeho nástupcem ve funkci profesora na Univerzitě v Uppsale. Zde působil mnoho let, většinu času ale strávil v zahraničí na studijních cestách. V roce 1732 se vydal na pětiletou výpravu, během níž navštívil řadu předních evropských observatoří. V letech 1736 až 1737 se zúčastnil Tornedalské expedice mířící do Laponska. Expedice měla spolu s paralelní expedicí vědců do Peru pomocí postupného měření délky jednoho stupně zeměpisné šířky dokázat hypotézu Isaaca Newtona o zploštění Země na pólech.

Po návratu do Uppsaly začal Celsius budovat svou vlastní observatoř, první ve Švédsku, která byla dokončena v roce 1741. Celsius zde pokračoval ve svých pozorováních, zabýval se pohybem planet, kometami, hvězdami, polární září… Zajímala ho také teplota a její měření. Na počátku 18. století se vědcům podařilo vyrobit spolehlivé teploměry a prvním, kdo vytvořil teplotní stupnici, byl německý fyzik Daniel Gabriel Fahrenheit. Mnoha lidem včetně Celsia však Fahrenheitova stupnice připadala nelogická. V roce 1742 tudíž Celsius navrhl stodílkovou teplotní stupnici. Stupnice přitom byla původně obrácená, než jak ji známe dnes – bod varu měl 0 stupňů a bod mrazu 100 stupňů. Obrácení stupnice navrhl v roce 1747 neméně známý švédský vědec Carl von Linné. Stalo se tak už po Celsiově smrti, neboť v roce 1744 podlehl v Uppsale tuberkulóze.

 

Autorka článku: Jitka Jindřišková, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: cs.wikipedia.org