9. 4. – Den Mikaela Agricoly, Den finského jazyka

Mikael Agricola (1510–1557) byl finský biskup, který působil v 16. století v Turku. Byl významným církevním reformátorem a zasloužil se o rozvoj spisovné finštiny. Roku 1543 sepsal první finsky psané dílo, které je známo jako ABC kirja. Byl to slabikář, který obsahoval například modlitby a byl první finskou tištěnou knihou. Roku 1548 Mikael dokončil svůj překlad Nového zákona z řečtiny, který založil na turkuském nářečí. Chtěl podobně jako ostatní reformátoři po Lutherově vzoru šířit slovo Boží v jazyce obyčejných lidí tak, aby mu mohli porozumět.

Mikael Agricola je dnes považován za otce spisovné finštiny a Den finského jazyka je dnem, kdy se vyvěšuje státní vlajka.

 

Autorka článku: Adéla Šímová, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: wikipedia.org