4. 5. – Den vyhlášení nezávislosti Lotyšské republiky

Den vyhlášení nezávislosti Lotyšské republiky (lotyšsky Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena) je státní svátek, který se slaví 4. května a je vzpomínkou na událost z roku 1990. V tento den přijal Nejvyšší sovět Lotyšské sovětské socialistické republiky Deklaraci o obnovení nezávislosti Lotyšské republiky, a tím vyhlásil osamostatnění Lotyšska na SSSR. Deklarace obnovovala meziválečnou ústavu z roku 1922. Došlo také k přejmenování LSSR na Lotyšskou republiku.

Proces, který vyústil v přijetí deklarace o obnovení nezávislosti, začal na konci 80. let 20. století a hlavní slovo v něm mělo lotyšské občanského hnutí Lidová fronta (Latvijas Tautas fronte), které se zasazovalo o urychlené obnovení samostatnosti Lotyšska na SSSR. Po volbách v březnu 1990 získali kandidáti Lidové fronty dvoutřetinovou většinu v tehdejším Nejvyšším sovětu LSSR a cesta k prosazení deklarace o obnovení nezávislosti byla volná.

Prosovětské politické síly v tehdejším Lotyšsku ale pochopitelně chtěly moc v zemi získat zpět a v lednu 1991 k tomu neváhaly použít násilí. Na povolání speciálních sovětských jednotek OMON reagovali lidé stavěním barikád v Rize a jiných městech a bránili důležité budovy a strategické pozice. Při krvavých srážkách ve dnech 13.– 27. ledna 1991 bylo zabito nejméně sedm lidí a mnoho bylo zraněno. Lotyši nakonec svá města a nově nabytou nezávislost ubránili.

Lotyšsko se vymanilo ze sovětské nadvlády po dlouhých 50 letech. K obnovení nezávislosti de facto ovšem došlo až o něco později – po skončení tzv. přechodného období ještě v rámci SSSR, 21. srpna 1991.

 

Autorka článku: Iva Doušová, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: wikipedia.org