3. 9. – Ve Švédsku zahájen provoz vozidel napravo

Tzv. Dagen H (Den H) čili Högertrafikomläggningen (doslova přeorientování provozu napravo) nastal ve Švédsku v neděli 3. září 1967, přesně v 5 hodin ráno. V tento moment se veškerý provoz ve Švédsku změnil z levostranného na pravostranný. Důvodů pro změnu bylo několik. Především to, že na pravé straně vozovky jezdila vozidla ve všech státech, s nimiž Švédsko sousedí, po pravé straně se jezdilo i ve většině evropských zemí a důvodem bylo také množství osobních a nákladních aut s volantem vlevo, která se po Švédsku v té době pohybovala a způsobovala kvůli tomu mnoho dopravních nehod.

Vlevo se ve Švédsku jezdilo oficiálně od roku 1734. O změně na dopravu vpravo se ve 20. století uvažovalo několikrát, ale obyvatelé se jí dlouho bránili a po druhé světové válce byly na programu důležitější reformy. V roce 1955 bylo k této otázce uspořádáno referendum, v němž Švédové pravostranný provoz zamítli. Nicméně již v roce 1963 jmenoval parlament Státní komisi pro provoz na pravé straně vozovky (Statens Högertrafikkommission, HTK), stanovil čtyřleté přípravné období a zahájil propagační a informační kampaň. Postupně, jak se blížil Den H, instalovali silničáři podél cest a na křižovatky značky určené pro pravostranný provoz, ale zatím zakryté černými igelity. Také na vozovkách přibyly nové čáry (tentokrát ale bílé, jež nahradily do té doby používané žluté), které byly prozatím přelepeny černými páskami.

V Den H byla na všech silnicích mezi 1. a 6. hodinou ranní zakázána veškerá soukromá doprava. V hodině překladu se na ulicích a cestách nacházelo mnoho lidí, kteří chtěli být svědky této historické události. Vozidla, která někam jela, musela dodržovat speciální pravidla: povinně se zastavila ve 4:50, opatrně přejela na pravou stranu vozovky, tam znovu zastavila a přesně v 5:00 po ní mohla pokračovat dál. Ve Stockholmu, Malmö a dalších městech platil zákaz soukromé dopravy o něco déle, aby měli silničáři dostatek času na změnu dopravního značení. Některé křižovatky musely být i stavebně upraveny, autobusové zastávky musely být postaveny na druhé straně ulice a velký problém také představovaly jednosměrky. Během změny zaniklo několik tramvajových tratí, které se nepřebudovávaly, ale nahradily je autobusové linky, přičemž se musely nakoupit nové vozy se dveřmi na pravé straně (např. město Göteborg autobusy se dveřmi na levé straně darovalo do Keni a Pákistánu) nebo se stávajícím autobusům přimontovaly ještě jedny napravo.

Aby řidiči nezapomínali, že se od 3. září mají držet na pravé straně, byly podél silnic, u benzinových pump apod. instalovány šestihranné dopravní značky s písmenem H. Podobné přeložení dopravy z levé strany vozovky na pravou proběhlo o rok později také na Islandu.

 

Autorka článku: Iva Doušová, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: wikipedia.org