28. 2. – Den Kalevaly, Den finské kultury

Znáte jména Väinämöinen, Ilmarinen, Lemminkäinen, Louhi nebo Kullervo?
Ano, jsou to hlavní postavy z finského „národního“ eposu Kalevala, který vznikl díky Eliasi Lönnrotovi. Ten v Karélii dlouhodobě sbíral lidovou slovesnost, na jejímž základě napsal takzvanou Starou Kalevalu. Tu vydal právě 28. února 1835. V roce 1849 vyšla rozšířená verze zvaná Nová Kalevala. Česky byla vydána v překladu Josefa Holečka již roku 1894.

Kalevala je dílo, které ovlivnilo finskou národní hrdost a souvisí s takzvaným národním probuzením. Byla a je inspirací mnoha jiných hmotných i nehmotných uměleckých děl. Inspirovala například skladatele Jeana Sibelia, malíře Akseliho Gallen-Kallelu, básníka Eina Leina a mnoho dalších.

Na den výročí prvního vydání Staré Kalevaly si Finové připomínají její význam a vyvěšují vlajku. Nejedná se sice o státní svátek, ale je to jeden z takzvaných liputuspäivät – dnů, kdy se ve Finsku vyvěšuje vlajka. Na Den Kalevaly (finsky Kalevalan päivä) se konají nejrůznější přednášky, výstavy či hudební představení a folklorní vystoupení. Mají jedno společné – kalevalské náměty. Na stejný den připadá také Den finské kultury (finsky suomalaisen kulttuurin päivä), který je oslavou finské kultury obecně.

 

Autorka článku: Adéla Šímová, Skandinávský dům
Obrázek (Gallen-Kallela – Obrana Sampo) – zdroj: wikiwand.com