26. 2. – Špicberské globální úložiště semen

Špicberské globální úložiště semen (norsky Svalbard globale frøhvelv, anglicky Svalbard Global Seed Vault), nazývané také Arktická krypta posledního soudu nebo též Noemova archa, je zabezpečené místo, které slouží jako světová banka semen potravinářských plodin. Leží na norském souostroví Špicberky poblíž města Longyearbyen (1 km od longyearbyenského letiště), zhruba 1300 km od severního pólu.

Základní kámen stavby byl položen 19. června 2006. Aktu se zúčastnilo všech pět ministrů severských zemí. Výstavbu ovšem financovala pouze norská vláda. Celkové náklady na vybudování banky byly vyčísleny na 45 milionů norských korun. Semenná banka je společný projekt norské vlády, Světového fondu pro rozmanitost rostlin (Global Crop Diversity Trust) a Severského genetického výzkumného centra (NordGen). O provozní náklady se dělí fond a norská vláda. Skladování semen není zpoplatněno.

Úložiště bylo slavnostně otevřeno 26. února 2008 za účasti dvou set pozvaných hostů. Cílem této pozoruhodné stavby je uchovat druhovou rozmanitost rostlin z celého světa, kterou by tak neměly ohrozit klimatické změny, války, ani přírodní nebo dokonce jaderné katastrofy.

Úložiště leží ve 130 m nad mořskou hladinou, a tím by mělo být uchráněno před případným zvýšením hladin oceánů. Jeho interiéry jsou navíc schovány v pískovcové hoře Platåberget, přičemž jediná nadzemní a viditelná část stavby je vchod. Konzervační prostory se nacházejí hluboko ve skále a jsou obklopeny trvale zmrzlou půdou (viz vizualizace na obr.). Od vchodu k nim vede zhruba 120 metrů dlouhý tunel. Ve třech obřích hermeticky uzavřených halách, z nichž každá pojme 1,5 milionu vzorků, jsou uchovávána semena v nádobách zmražených na teplotu -18°C. Každé semínko je zabaleno do čtyřvrstvého obalu, uloženo do plastového boxu a umístěno na kovový stojan.

Podmínky skladování, bezpečnostní opatření a poloha úložiště by měly zajistit perfektní stav semen na nejméně stovky až tisíce let. Celková rozloha úložiště je téměř 1000 čtverečních metrů. Do budoucna se počítá s maximální kapacitou 4,5 milionu uložených semen.

 

Autorka článku: Iva Doušová, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: uaff.us