24. 2. – Den nezávislosti Estonska

Den nezávislosti Estonska (estonsky iseseisvuspäev) je estonský státní svátek, který každoročně připadá na 24. února. Odkazuje na den vyhlášení nezávislé demokratické Estonské republiky v roce 1918, prvního státního útvaru v dějinách estonského národa.

Estonská republika vznikla ještě v průběhu první světové války. Jejímu vzniku napomohl pád carského Ruska v důsledku Říjnové revoluce, díky němuž se Estoncům dostalo lokální autonomie. Na vyhlášení republiky, která šla za rámec vytyčených vztahů, reagovalo Rusko vojenským útokem. V následující válce za nezávislost, již zkomplikovala ještě také německá okupace Estonska v posledním roce války (Německo mělo o samostatném Estonsku a jeho vládě vlastní představu) a následné bolševické nebezpečí, Estonsko zvítězilo a jeho suverenita a hranice vůči Rusku byly potvrzeny mírovou smlouvou v Tartu, podepsanou 2. února 1920.

Dokument, kterým byla nezávislá demokratická republika vyhlášena, se jmenuje Deklarace estonské nezávislosti (Manifest kõigile Eestimaa rahvastele; viz obr.). Deklarace byla vytištěna už 23. února, kdy byla také veřejně přečtena na shromáždění v Pärnu, ale až o den později byla vytištěna a rozšířena po Tallinnu.

Hlavním městem nově vzniklého státu byl vyhlášen Tallinn. Prvním prezidentem se 20. prosince 1920 stal Ants Piip, ústava byla přijata 15. června 1920. Samostatná Estonská republika formálně existovala do 9. srpna 1940, kdy byla násilně začleněna do Sovětského svazu jako Estonská sovětská socialistická republika.

Autorka článku: Iva Doušová, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: wikipedia.org