23. 7. – První litevské svátky písní

Litevské svátky písní (litevsky Lietuvos dainų šventė) se poprvé uskutečnily v Kaunasu přesně dne 23. července 1924. Stalo se tak více než půl století po prvních estonských a lotyšských svátcích písní. Litevský festival se od roku 1960 koná v amfiteátru ve vilniuském parku Vingio parkas.

Lidové a národní písně a sborový zpěv jsou neodmyslitelnou součástí kulturního dědictví a tradic všech tří pobaltských národů. Zpěvy a tance doprovázejí nejrůznější slavnosti po celý rok. V dobách sovětské okupace byly svátky písní nejen jedinečnou hudební a kulturní slavností, ale také ukázkou národní soudržnosti a potvrzením identity těchto tří malých národů. Ne náhodou se pak obdoba naší sametové revoluce nazývá v Pobaltí písňová revoluce. Během sovětské okupace se litevské svátky písní konaly pod přísným dohledem strany a kromě kulturního náboje dostaly i politický obsah.

Litevské svátky písní se nekonají každý rok. V roce 1950 byl stanoven pětiletý interval, který se dodržoval až do roku 1990, kdy se uskutečnily první svobodné svátky. Po nich se interval snížil z pěti na každé čtyři roky. Příští festival se uskuteční právě letos, v roce 2014. Svátků písní se vždy účastní několik desítek tisíc lidí (mnohatisícové bývají jak sbory, tak počty diváků).

 

Autorka článku: Iva Doušová, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: way2lithuania.com