16. 2. – Den obnovení litevského státu

Den obnovení litevského státu (litevsky Lietuvos valstybės atkūrimo diena) je litevský státní svátek, který každoročně připadá na 16. února. Odkazuje na den vyhlášení nezávislé demokratické Litevské republiky v roce 1918 (tedy ještě v průběhu první světové války), jež se stala symbolickým následníkem historické polsko-litevské unie (1569–1795), prvního státního útvaru, který Litevci vytvořili.

Litva vstoupila do první světové války jako součást ruského impéria, pod nějž spadala od roku 1795, a od roku 1915 byla okupována Německem. Německo v rámci svých poválečných plánů souhlasilo s vytvořením nezávislého státu Litva, ale s tou podmínkou, že bude hospodářsky a vojensky svázán s Německem. Litevská vláda, vybraná s německým souhlasem, přijala 11. listopadu 1917 návrh na obnovení litevského státu. Ovšem po dalších událostech během první světové války (porážka ruské armády a vypuknutí bolševického puče) využila litevská vláda situace a dne 16. února 1918 vyhlásila nezávislost své země.

Dokument, kterým byla nezávislá demokratická republika vyhlášena, se jmenuje Deklarace litevské nezávislosti (Lietuvos nepriklausomybės aktas; viz obr.). Ve Vilniusu ji dne 16. února 1918 podepsalo všech 20 členů Rady republiky (tzv. Taryba) v čele s litevským vlastencem a obrozencem Jonasem Basanavičiusem. Text prohlášení šel za rámec dohody s Německem, proto byl vydán a šířen nelegálně, bez povolení německých úřadů. Po vydání deklarace musela Litevská republika ještě poměrně dlouho bojovat o uznání – na začátku roku 1918 stále probíhala první světová válka, na litevském území byly německé jednotky, z východu hrozilo bolševické nebezpečí a nebyly vyřešeny územní spory s Polskem. Rusko například uznalo litevskou nezávislost až v červenci 1920.

Hlavním městem nově vzniklého státu byl vyhlášen Vilnius. Prvním prezidentem se 4. dubna 1919 stal Antanas Smetona, ústava byla přijata 1. srpna 1922.

Samostatná Litevská republika formálně existovala do 3. srpna 1940, kdy byla násilně začleněna do Sovětského svazu jako Litevská sovětská socialistická republika. Po zhroucení sovětského impéria vyhlásila 11. března 1990 tehdejší Nejvyšší rada Litevské republiky Zákon o obnovení nezávislosti Litevské republiky, který navazoval právě na Deklaraci litevské nezávislosti z 16. února 1918.

 

Autorka článku: Iva Doušová, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: 15min.lt