12. 6. – Přijetí Zákona o Sámech

Dne 12. června 1987 byl schválen Zákon o Sámech (Sameloven) norským parlamentem Stortingem. Tím se otevřela cesta k ustavení sámského parlamentu na území Norska (norsky Sametinget, sámsky Sámediggi) a k zanesení práv Sámů do norské ústavy.

Zákon se zabývá sámským parlamentem a jeho působností a dalšími sámskými zákony a předpisy. Konkrétně zákon stanovuje pravidla pořádání voleb do sámského parlamentu, jeho orgány a organizaci práce. Dále reguluje používání sámské vlajky a sámštiny v úředním styku. Cílem zákona je chránit sámský jazyk, kulturu a způsob života Sámů.

První volby do norského Sametingu se konaly v roce 1989. Otevření instituce se zúčastnil i král Olav V. Parlament není zákonodárným orgánem, ale disponuje právem veta zákonů na sámském území, které by byly v rozporu s vůlí a názory Sámů. Budova sámského parlamentu stojí v norském městečku Karasjok (sámsky Kárášjohka; na obrázku. Tato nová budova byla postavena v roce 2000 a otevřel ji král Harald V.). V okolních státech Švédsku a Finsku byly v 90. letech také založeny sámské parlamenty.

Sámové až do 19. století žili na severu Skandinávie a v severozápadním Rusku bez většího zájmu politiků a úředníků. V Norsku se situace začala měnit v 19. století, kdy se norské úřady snažily o ponorštění Sámů a mezi Sámy prosazovaly pouze norštinu a norskou kulturu. Nejsilnější tlak proti sámštině a sámskému způsobu života byl vyvíjen v první polovině 20. století, kdy Norsko investovalo mnoho sil a finančních prostředků, aby potlačilo sámskou kulturu.

V 70. letech 20. století začalo organizované národní obrození Sámů. Roku 1979 se při stavbě vodní elektrárny na řece Alta, která měla stát na území, jež původně patřilo Sámům, a při níž se měla zaplavit sámská osada Máze, stalo z práv sámského obyvatelstva politické téma. V 80. a 90. letech došlo (nejen) v Norsku k velkému obrození sámské kultury a práv:

– roku 1986 byla ustavena sámská hymna a vlajka
– 12. června 1987 byl v Norsku přijat Zákon o Sámech
– v roce 1989 byl v Norsku zvolen první sámský parlament
– od 6. února 1993 se slaví Den Sámů
– roku 2005 byl v Norsku přijat zákon (Finnmarksloven), který státní půdu v regionu Finnmark převedl pod správu obyvatel regionu, který tradičně obývají Sámové

 

Autorka článku: Iva Doušová, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: regjeringen.no