1. 10. – Den Miiny Sillanpää, Den občanské angažovanosti

1. října se ve Finsku slaví Den Miiny Sillanpää (Miina Sillanpään päivä) a zároveň Den občanské angažovanosti (kansalaisvaikuttamisen päivä). Finové si tak připomínají památku poslankyně a první finské ministryně Miiny Sillanpää (1866–1952), ženy, která se významně zasloužila o rozvoj finské společnosti a její posun k větší rovnoprávnosti.

Miina Sillanpää se narodila 4. června 1866 v Jokioinenu na jihozápadě Finska. Vyrůstala v chudých poměrech a již ve dvanácti letech nastoupila do továrny. Poté pracovala jako služebná v bohatších rodinách. Díky této zkušenosti na vlastní kůži poznala, jaké poměry tehdy panovaly mezi různými společenskými vrstvami a v jakém nezáviděníhodném postavení se většina služebných nachází. Rozhodla se tedy situaci změnit. Se stejným zápalem bojovala také za práva dalších utlačovaných skupin, především žen, dětí a starých lidí. Zasloužila se mimo jiné o zlepšení postavení matek samoživitelek, nemanželských dětí a dětí z chudých rodin.

Miině Sillanpää rozhodně nechyběla výřečnost a schopnost prosadit se. Nejprve se angažovala v různých spolcích, později ale začala pomýšlet i na politickou kariéru. Významným milníkem v jejím životě byl rok 1906, kdy vešel v platnost nový volební zákon, který umožňoval ženám nejen volit, ale také kandidovat. Miina Sillanpää situace využila a stala se jednou z prvních finských žen zvolených do parlamentu. Ještě většího úspěchu dosáhla roku 1926, kdy jako první žena ve Finsku dosáhla na ministerský post.

V politice se Miina Sillanpää neúnavně angažovala téměř půlstoletí, až do své smrti 3. dubna 1952. Její památka však žije dodnes. A přestože ani v současnosti není situace ve Finsku zcela ideální a mnohé z problémů, na které Sillanpää upozorňovala, stále přetrvávají, urazila finská společnost od jejích dob dlouhou cestu.

A proč se Den Miiny Sillanpää neslaví 4. června? Na toto datum totiž ve finském kalendáři připadá jiný svátek, a to Den finských obranných sil. Byl proto vybrán 1. říjen, kdy vešel v platnost volební zákon zaručující všeobecné volební právo. Od roku 2023 bude také tento den zaznamenán v kalendářích jako oficiální den, kdy se vyvěšuje finská vlajka (liputuspäivä). Doposud se vyvěšování vlajky pouze doporučovalo.

Autorka článku: Kateřina Jagošová, Skandinávský dům

Zdroj obrázku: fi.wikipedia.org