1. 1. – Přejmenování Kristianie na Oslo (1925)

Oslo je hlavním městem Norského království a jeho aglomerace v současné době čítá takřka 1,5 milionu obyvatel. Za dánsko-norské unie v roce 1624 zničil velkou část města ničivý požár. Král Kristián IV. rozhodl o znovuvybudování města na druhé straně zálivu Bjørvika než dosud. Nechal vystavět pevnost Akershus a nové centrum města tvořila tzv. Kvadraturen – pravoúhle situovaná síť ulic narýsovaná jako podle pravítka. Město také dostalo nové jméno – král ho pojmenoval po sobě Christiania.

Od druhé poloviny 19. století se začala objevovat i „norštější“ varianta Kristiania. Nejprve od roku 1877 začala nová varianta platit pro státní úřady, od roku 1897 pak také na komunální úrovni. Nikdy se však nestala povinnou a soukromé osoby mohly název psát podle své libovůle. Zcela běžné byly také zkratky názvu jako Chr., Chra, Chria a Xania. Ve stejné době se v intelektuálních kruzích rozmohlo také používání původního jména Oslo, které obzvlášť horlivě prosazovala malířka, spisovatelka a bojovnice za práva žen Aasta Hansteenová (1824–1908).

Ve chvíli, kdy se Norsko v roce 1905 osamostatnilo na Švédsku, s nímž bylo v personálníí unii od roku 1814, se myšlenka změnit název rozšířila mezi široké vrsty. Vše se ale zpozdilo přesvědčením Kristianské obchodní komory o tom, že by změna město poškodila. Až 11. července 1924 tak norský parlament rozhodl o přejmenování města z Kristianie na Oslo, a to s platností od 1. ledna 1925.

Autorka článku: Jitka Jindřišková, Skandinávský dům
Text a obrázek – zdroj: no.wikipedia.org