Výstava 100 let norsko-českých vztahů – 100 norských knih v českých překladech

U příležitosti stoletého výročí navázání diplomatických vztahů s Norskem pořádá Filozofická fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a pod záštitou velvyslanectví Norského království v ČR výstavu 100 let – 100 norských knih v českých překladech.

Výstava dokumentuje bohatou tradici i pestrou současnost norské literatury v českém prostředí. Expozici, která vychází z rozsáhlých fondů Moravské zemské knihovny a prezentuje literaturu napříč nejrůznějšími žánry, doprovází i část o historických peripetiích a významných osobnostech česko-norských vztahů v oblasti diplomacie.

Výstava bude k vidění od 10. 11. do 17. 12. 2021 v galerii Moravské zemské knihovny v Brně, Kounicova 65. Jste srdečně zváni!