Soutěž o 3 knihy z cyklu Hello Ruby

Soutěžte se Skandinávským domem o 3 knihy z cyklu Hello Ruby, které vydává nakladatelství Dynastie a jejíž autorkou je Finka Linda Liukas. Kniha seznamuje dětské čtenáře s tím, jak funguje počítač.

Soutěžní otázka:

Která významná osobnost světa programování pokřtí knihu v Praze 17. října a v Brně 18. října?

Odpovědi zasílejte na e-mail ema@skandinavskydum.cz, a to nejpozději do 20. 10. 2019 včetně. Do předmětu zprávy napište heslo „Hello Ruby“ a do těla e-mailu nezapomeňte napsat adresu, kam si výhru přejet zaslat. Výherce vylosujume ze správných došlých odpovědí se správně uvedeným předmětem a uvedenou adresou pro zaslání výhry. O výhře budou výherci informováni e-mailem.