Skandinávská jazyková škola

Skandinávská jazyková škola (The Scandinavian Language School) je jedinou jazykovou školou v ČR specializovanou na severské jazyky. Pod vedením zkušených lektorů a rodilých mluvčích nabízí skupinové a individuální kurzy těchto severských jazyků:

  • dánštiny
  • faerštiny
  • finštiny
  • islandštiny
  • litevštiny
  • lotyštiny
  • norštiny
  • švédštiny

Každý semestr je zakončen kontrolním testem, po jehož úspěšném absolvování obdrží student certifikát o absolvované úrovni. Na konci semestru pořádá jazyková škola pro své studenty také společenskou událost (v prosinci vánoční večírek, v červnu oslavu Slunovratu), která je jedinečnou příležitostí k bližšímu poznání kultury a života v severských zemích i spolužáků z jiných kurzů.

V zimním a letním semestru probíhá pravidelná výuka 1x týdně, v průběhu letních prázdnin jsou pro zájemce organizovány intenzivní jazykové kurzy zaměřené na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby, v září opakovací kurzy gramatiky.

Skandinávský jazyková škola sídlí v krásných prostorách starobylého Braunova domu v centru Prahy poblíž Karlova náměstí.

Další informace a aktuální rozvrh na www.thescandinavianlanguageschool.cz..