Scandinavian House Newsletter Dny Severu 2011

Dny Severu 2011
Nordic Days 2011
Skandinávský dům, o. s. Newsletter 6/2011
Dejvická 3, 160 00 Praha 6, www.skandinavskydum.cz English below

Milí přátelé zemí evropského Severu!
Nepodařilo se Vám letos zavítat do oblíbených severských destinací? Nebo byla Vaše cesta příliš krátká a nejraději byste se do vyšších zeměpisných šířek ihned vrátili? Potom si rozhodně nenechte ujít již druhý ročník festivalu severské kultury Dny Severu. Spolu s námi můžete zavítat do Dánska, Finska, Norska, Švédska, na Faerské ostrovy, Island nebo do dalekého Grónska. Připravte se na opravdu nabitý program 14denní maratón severských akcí začíná už v pondělí 3. října a potrvá až do neděle 16. října.

Na co se můžete těšit? Kromě již tradičních setkání se severskými spisovateli a překladateli ze severských literatur také na několik cestovatelských besed, filmovou přehlídku, výstavu grafik či přednášku o jednom z nejslavnějších astronomů. Chybět nebude ani celá řada doprovodných akcí. Kompletní program festivalu včetně partnerských akcí naleznete v tomto newsletteru. 
Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu.
Skandinávský dům, o. s. 
Pokud se Vám newsletter nezobrazuje správně, najdete ho na této stránce: http://www.skandinavskydum.cz/scandinavian-house-newsletter-dny-severu-2011

PROGRAM
3.–16. října, Dny Severu 2011 - festival severské kultury

PROGRAM FESTIVALU

PO 3. 10., 18:30 Vzpomínky Sápmi – vernisáž výstavy sámského umělce Hanse Ragnara Mathisena
Klub K4, Celetná 20, Praha 1
Vstup volný. Výstava bude otevřena po-pá 10-24 do 21. 10. 2011

ÚT 4. 10., 19:00 Setkání s finskou spisovatelkou Kristinou Carlson
Městská knihovna v Praze, malý sál, Mariánské nám. 1, Praha 1
Vstupné: 40/30* Kč. Česky a finsky, tlumočeno do češtiny.

ST 5. 10., 19:00 Beseda s mladými překladateli ze severských literatur
Městská knihovna v Praze, malý sál
Vstupné: 40/30* Kč

SO 8. 10. Severské ostrovy na vlnách Atlantiku
Městská knihovna v Praze, malý sál
Vstupné: 60/40* Kč
- 14:00 Islandská filmová hudba (Vladimír Zelenka)         
- 15:30 Cestopisná přednáška: Faerské ostrovy (Jana Rutarová)         
- 17:00 Jak se žije v Grónsku - beseda s manželi Klempířovými       
- 18:30 Islandské krátkometrážní filmy: Lost my Head (2005), Slavek the Shit (2004), Man on the Back (2004), The Last Farm (2004)

PO-ÚT 10.–11. 10. Jiné Švédsko – přehlídka filmů Lukase Moodyssona (Lilja 4-Ever, Společně, Mamut)
Kino Světozor, malý a velký sál, Vodičkova 41, Praha 1 
Vstupné: 40/30* Kč (přednáška), 90/70* Kč (jedna projekce). Filmy v původním znění s českými titulky.
- 10. 10., 19:00 Přednáška: Lukas Moodysson - Variace na temnou strunu (Pavel Bednařík), malý sál
- 10. 10., 20:30 Lilja 4-Ever (2002, Lilja 4-Ever), malý sál
- 11. 10., 18:30 Společně (2000, Tillsammans), velký sál
- 11. 10., 20:45 Mamut (2009, Mammoth), velký sál

ST 12. 10., 19:00 Setkání s norským spisovatelem Tomasem Espedalem
Městská knihovna v Praze, malý sál
Vstupné: 40/30* Kč. Norsky a česky, tlumočeno do češtiny.

PÁ 14. 10., 19:00 Přednáška: Výzkum ostatků dánského astronoma Tychona Brahe
Městská knihovna v Praze, malý sál
Vstupné: 40/30* Kč.
 

Na akcích bude možné vyhrát věcné ceny či volné vstupenky na vybrané partnerské akce. Soutěžit můžete již dnes na našich stránkách: http://www.skandinavskydum.cz/souteze-o-volne-vstupenky-na-dny-severu

* Zvýhodněné vstupné platí pro členy Skandinávského domu a v případě akcí pořádaných v Městské knihovně také pro čtenáře Městské knihovny v Praze, a to po předložení průkazu. Vstupenky na akce v MKP je možné rezervovat na stránkách www.mlp.cz či zakoupit v pokladně knihovny. Vstupenky na akce v kině Světozor lze rezervovat na stránkách www.kinosvetozor.cz či zakoupit v pokladně kina.


Partnerské akce:**

1.–16. 10. Výstava fotografií prostředků severských MHD
Vestibul metra Florenc, ulice Na Poříčí, Praha 8

SO 1. 10., 19:30 Radio Wave Stimul festival
Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1

PO 3. 10., 19:00 Björk – rocková zaklínačka z Islandu (poslechový pořad Jiřího Černého)
Městská knihovna v Praze, malý sál

ÚT 4. a PO 10. 10., 19:00 Bård Breien: Kurz negativního myšlení
Švandovo divadlo, Štefánikova 57, Praha 5

ÚT 4. 10., 18:00 Setkání s "Larsem Keplerem" - manžely Ahndorilovými
Café Louvre, konferenční sál, Národní 22, Praha 1

ST 5. 10., 16:00 Autogramiáda manželů Ahndorilových
Palác knih NeoLuxor, Václavské nám. 41, Praha 1

5.–9. 10. Přehlídka filmů finského režiséra Akiho Kaurismäkiho
Kino Aero, Biskupcova 31, Praha 3

ČT 6. a PÁ 7. 10., 19:00 Lars von Trier: Kdo je tady ředitel
Švandovo divadlo

NE 9., NE 30. a PO 31. 10., 19:30 Aki Kaurismäki: Muž bez minulosti
Dejvické divadlo, Zelená 15, Praha 6

10.–16. 10. NORFEST – Týden norského filmu
Kino Evald, Národní 28, Praha 1

12. 10., 18:00 Lars von Trier: Melancholia
Kino Aero

13. 10., 18:30 Přednáška Grónské mýty a pověsti
České centrum, Václavské nám. 49, Praha 1

25. 10., 19:00 Ingmar Bergman: Sarabanda
Divadlo Na zábradlí, Anenské nám. 5, Praha 1

31. 10., 19:00 Henrik Ibsen: Heda Gablerová
Švandovo divadlo


** Běžné vstupné, vstupenky zakoupíte obvyklým způsobem. Vstupenky na akce v MKP je možné rezervovat na stránkách www.mlp.cz či zakoupit na pokladně knihovny.
 


 


PROGRAMME
3–16 October, Nordic Days 2011 - Festival of Nordic culture
FESTIVAL PROGRAMME

MO 3/10, 18:30 Opening of the Sami artist Hans Ragnar Mathisen's exhibition Memories of Sápmi
K4 Club, Celetná 20, Prague 1
Entrance: free. Open MO-FR from 10 to 24 until 21/10.

TU 4/10, 19:00 Meeting with the Finnish writer Kristina Carlson
Municipal Library of Prague, Small hall, Mariánské nám. 1, Prague 1
Entrance: 40/30* CZK. In Czech and Finnish, interpreted into Czech.

WE 5/10, 19:00 Discussion with young translators of Nordic literatures
Municipal Library of Prague, Small hall
Entrance: 40/30* CZK. In Czech.

SA 8/10 Nordic countries surrounded by the Atlantic Ocean
Municipal Library of Prague, Small hall
Entrance: 60/40* CZK. In Czech.
- 14:00 Icelandic Movie Music (by Vladimír Zelenka)
- 15:30 Travelling lecture: Faroe Islands (by Jana Rutarová)
- 17:00 Lecture: The Life in Greenland, held by Alena and Jaroslav Klempířovi
- 18:30 Icelandic Short Movies: Lost my Head (2005), Slavek the Shit (2004), Man on the Back (2004), The Last Farm (2004)

MO-TU 10–11/10 Different Sweden – Lukas Moodysson's movies
Cinema Světozor, Small and Big hall, Vodičkova 41, Prague 1
Entrance: 40/30* CZK (lecture), 90/70* CZK (one movie). In the original languages.
- 10/10, 19:00 Lecture: Variation on the Dark String, held by Pavel Bednařík, small hall
- 10/10, 20:30 Lilja 4-Ever (2002, Lilja 4-Ever), Small hall
- 11/10, 18:30 Together (2000, Tillsammans), Big hall
- 11/10, 20:45 Mammoth (2009, Mammoth), Big hall

WE 12/10, 19:00 Meeting with the Norwegian writer Tomas Espedal
Municipal Library of Prague, Small hall
Entrance: 40/30* CZK. In Czech and Norwegian, interpreted into Czech.

FR 14/10, 19:00 Lecture: Investigation of remains of the Danish astronomer Tycho Brahe
Municipal Library of Prague, Small hall
Entrance: 40/30* CZK. In Czech.


Visiting of the events give you chance to win attractive prizes like free tickets to partner events.

* Discounted entrance fee for the members of the Scandinavian House and holders of the Municipal Library of Prague library card (for events in the Library only). Tickets to the events taking place in the Library can be booked at www.mlp.cz or purchased in the ticket office there. Tickets to the events taking place in the Cinema Světozor can be booked at www.kinosvetozor.cz or purchased in the ticket office there.


Programme of the Partner Events:**

1–16/10 Photo Exhibition of Public Transport in Northern Europe
Florenc metro station, Na Poříčí, Prague 8

SA 1/10, 19:30 Radio Wave Stimul Festival
Archa Theatre, Na Poříčí 26, Prague 1

MO 3/10, 19:00 Björk – Rock Enchanter from Iceland (music evening by Jiří Černý)
Municipal Library of Prague, Small hall

TU 4 and MO 10/10, 19:00 Bård Breien: The Art of Negative Thinking
Švandovo Theatre, Štefánikova 57, Prague 5

MO 4/10, 18:00 Meeting with "Lars Kepler" – Couple Ahndoril
Louvre Café, Conference hall, Národní 22, Prague 1

TU 5/10, 16:00 "Lars Kepler" – Couple Ahndorils' book signing
Book Palace NeoLuxor, Václavské nám. 41, Prague 1

5–9/10 Retrospective of the Finnish Director Aki Kaurismäki
Cinema Aero, Biskupcova 31, Prague 3

TH 6 and FR 7/10, 19:00 Lars von Trier: The Boss of It All
Švandovo Theatre

SU 9, SU 30 and MO 31/10, 19:30 Aki Kaurismäki: The Man Without a Past
Dejvické Theatre, Zelená 15, Prague 6

10–16/10 NORFEST - The Week of Norwegian Film
Cinema Evald, Národní 28, Prague 1

WE 12/10, 18:00 Lars von Trier: Melancholia
Cinema Aero

TH 13/10 18:30 Lecture: Greenlandic Myths and Legends
Czech Centre, Václavské nám. 49, Prague 1

TU 25/10, 19:00 Ingmar Bergman: Sarabanda
Theatre Na Zábradlí, Anenské nám. 5, Prague 1

MO 31/10, 19:00 Henrik Ibsen: Heda Gabler
Švandovo Theatre


** Ordinary entrance, tickets to be bought at the places where the events take places. Tickets to the events taking place at the Library can be booked at www.mlp.cz or purchasesd in the ticket office there.
 

More information available at www.skandinavskydum.cz/en
 
Dárci a partneři projektu / Donors and partners of the project

 


Partneři / Partners

 


Mediální partneři / Media partners


Reklamní sdělení / Advertisement

HUMI Outdoor je česká značka zabývající se výrobou oblečení pro outdoorové aktivity, aktivní pobyt v přírodě, treking. Během své historie byla partnerem mnoha výprav do nejvyšších pohoří včetně několika osmitisícovek. Kromě expedičního vybavení nabízíme i široký sortiment i pro celoroční cestování do různých koutů světa a klimatických zón od polárních oblastí přes tundry, stepi, pouště až k pralesům. V našem oblečení se ale budete cítit dobře i v naší malebné republice. Výrobky neustále testujeme a snažíme se zlepšovat naše produkty. Máme více než 21 let zkušeností, o které se s vámi rádi podělíme. Kompletní sortiment naleznete na stránkách www.humi.cz.

 

Radio 1 Islandské produkty Skandinávské potraviny Norge.cz O Švédsku.cz Severské listy Klub islandských fanatiků Severská společnost
Radio Wave Česká centra Švandovo divadlo Severské detektivky Hedvábná stezka iLiteratura Čtenář – měsíčník pro knihovny Cinepur
ČRo 3 Vltava Divadlo v Dlouhé Palác Akropolis Klub K4 Světadíl – magazín o cestování, turistice a dovolené Nakladatelství Host Nordic sports – centrum severské chůze v ČR Norské svetry