Kdo se bojí Kalevaly? Severský divadelní večer s operou S.A.M.P.O.

Skandinávský dům, Komorní opera Hudební fakulty JAMU a Divadlo na Orlí v rámci projektu Severské divadelní večery uvádějí doprovodnou akci k původní autorské opeře S.A.M.P.O., která bude mít světovou premiéru v rámci letošního ročníku festivalu Janáček Brno (28. 9. – 16. 10.).

Na představení naváže moderovaná debata s autorem libreta Otto Kauppinenem a překladatelem z finštiny a kalevalistou Michalem Švecem, jež divákům v širším kontextu přiblíží Kalevalu a pozadí vzniku autorské opery.

SOUTĚŽ O VSTUPENKY

Finská mytologie vypráví o bájném artefaktu zvaném sampo, který zajišťuje blahobyt a kontinuitu světa. Současná věda dokáže skrze výzkum lidského genomu dohledat genetickou stopu člověka tisíce let do minulosti. V blízké budoucnosti spolu soupeří dvě neurofarmaceutické korporace. Jedné z nich se podaří obé spojit: vytvoří totiž látku se schopností přenést člověka do dávného mýtu, aby mohl zažít příběh svých bájných předků. Ten však nemusí ve své pravdivosti vůbec být tak „dokonalý“ jako příběhy, kterými dnes utváříme naši identitu na sociálních sítích. Je současný člověk připraven poznat o sobě pravdu?

Kalevala je rozsáhlý soubor finsko-karelské mytologie, často nazývaný finským národním eposem. Původně ústní podobu sesbíral finský lékař, folklorista a jazykovědec Elias Lönnrot (1802–1884). Šlo o jednotlivé příběhy, které Lönnrot následně upravil a pospojoval do jednotného epického narativu. Kalevala vyšla poprvé v letech 1835–1836, její rozšířené a nejznámější vydání pak v roce 1849. Dílo dodnes patří mezi nejdůležitější díla finské kultury a literatury. Do češtiny Kalevalu přeložil Josef Holeček (první vydání v letech 1894–1895). Opera S.A.M.P.O. si právě Kalevalu bere jako inspirační zdroj a aktualizuje její motivy a postavy do příběhu z blízké budoucnosti.

Představení je asi hodinu dlouhé, debata začne přibližně ve 21:15 a bude trvat necelou hodinu.

Autor hudby a dirigent: Daniel Šimek

Autor libreta a dramaturg: Otto Kauppinen

Režie: Kateřina Křivánková

Celé obsazení a inscenační tým

Vstup na debatu je zdarma coby součást vstupenky na představení

Zdroj: Komorní opera HF JAMU
Zdroj: Komorní opera HF JAMU
Zdroj: Komorní opera HF JAMU

Divadelní večery aneb Kdo se bojí…?

Ve spolupráci s vybranými divadly uvádějícími texty skandinávských autorů zahájil Skandinávský dům v roce 2017 cyklus tzv. Severských divadelních večerů. Rádi bychom divákům umožnili hlubší seznámení se severskou dramatikou, která sice není tak populární jako severské detektivky, ale umí být obdobně nakažlivá. Nebojte se s námi vyrazit po české severské divadelní stopě! Nevšední horizonty a vhledy do severské krajiny zajištěny. Běžky netřeba.

Půjde o komentovaná divadelní představení, která sestávají z lektorského úvodu před představením a různé podoby nabývající besedy či sdílení společných dojmů ze zhlédnutého představení. Úvod zprostředkuje informace o autorovi, hraném textu a širším kontextu hry, případně zorientuje diváky v inscenační tradici (u známějších, opakovaně
uváděných dramatických textů). Po představení následuje možnost se nad inscenací společně zamyslet. Divadelní večery se konají v prostorách pražských a brněnských divadel, a to podle aktuálního výběru titulů 2–4x ročně.

Projekt Severské divadelní večery probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a statutárního města Brna.