Výstava Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003

Výstava Neviditelný most. Milada Blekastadová 1917–2003 si klade za cíl připomenout
české a norské veřejnosti zásluhy Milady Blekastadové o recepci české literatury v Norsku, její dlouholetou překladatelskou a publikační činnost a její roli podporovatelky českého literárního disentu během čtyřiceti let totality v Československu. Zároveň chce výstava širší veřejnosti představit i vědecké dílo Milady Blekastadové, zejména její zásadní přínos na poli bádání o J. A. Komenském a její spolupráci s významnými osobnostmi české i mezinárodní vědy. Opomenuty nezůstanou ani další aspekty jejího neúnavného kulturního a akademického působení.

Výstava zahrnuje bohatý fotografický materiál z pozůstalosti Milady Blekastadové, včetně ukázek z korespondence. Vizuální podobu výstavy vytvořil grafik Milan Krištůfek, za obsahovou náplň zodpovídá tým nakladatelství Elg ve spolupráci s PhDr. Vladimírem Urbánkem, Ph.D. z Filosofického ústavu AV ČR a s nezávislou badatelkou Mgr. Evou Spira.

Výstava vznikla ve spolupráci s Filosofickým ústavem AVČR a za podpory Ministerstva
kultury ČR, Nadace Solgløtt, výzkumného programu AVČR Strategie AV21 a nadace
NORLA.

Výstava má putovní a stacionární podobu:

Putovní výstava je realizována na 11 dvojjazyčných oboustranných panelech (česky a
norsky) a v průběhu let 2017 a 2018 procestuje postupně Norsko a Českou republiku.
Putovní výstava byla zahájena 17. 6. 2017 v norském Aulestadu, kde se zdrží do konce září.

Stacionární výstava bude realizována ve výstavním prostoru Akademie Věd ČR na Národní třídě ve dnech 5. 9. – 25. 10. 2017. Vernisáž výstavy proběhne 5. 9. 2017 v 17.30 Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1.

Výstavu doplní komentované prohlídky 14. 9. a 5. 10. vždy v 17.00 (Galerie Věda a umění, Praha) a 15. 11. v 18.00 (Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno) organizované ve spolupráci se Skandinávským domem.

Nebude chybět ani storytellingové představení:

26. září 2017, 17:00 hod.
Vyprávění Já, Láďa z dílny spolku Storytelling CZ. Vzpomínky Milady Blekastadové na dětství v rodině Topičových v meziválečné Praze. Dramaturgie: Petr Pláteník. Vyprávějí Markéta Holá a Barbora Schneiderová.

Více (včetně informací o pohybu putovní výstavy) na https://miladablekastad.com/